Sản phẩm nổi bật
Tin tức
Lưới chắn rác nắp hố ga

LCR tách dòng

Mã sản phẩm : LCRTD
Giá : Call
Thông tin chi tiết :

Kính gi : Quý Khách hàng.

 

 

Trưc hết, Công ty TNHH SX – TM & DV Hợp Long Thành xin chân thành cám ơn Quý Khách hàng đã dành thi gian quan tâm đến s thay đi v công ngh trong qun lý môi trưng. Công ty chúng tôi đã trin khai nhiu d án, công trình đ ci to môi trưng ca các tỉnh, thành trên cnưc.

 

Trong các năm qua, nhiu tnh, thành ph thc hin chương trình vì một i trưng xanh sch đp nên đã đu nhiu kinh phí đ ci to h thống cp thoát c, bưc đu gim đưc tc nghn và ngp c nhng tuyến đưng mà trưc đây mùa mưa đến ngp đy nưc.

 

Thế nhưng, mt b phn nh ngưi dân ý thc kém đã ly cp np h ga, lưi chn rác (bng kim loi) trên c tuyến đưng giao thông. Vic này đã trc tiếp gây nguy him đến tính mng ca ngưi dân, các phương tin tham gia giao thông, làm mt v m quan ca đưng ph và hơn na h thng thoát nưc b tt nghn do không ngăn đưc rác thi, làm gim kh năng thoát c, tn kém kinh phí no vét ... nht mùa mưa đang đến gn.

 

Trăn tr cùng nỗi lo ca c cấp chính quyn, qua nhng nghiên cứu Công ty TNHH SX – TM & DV Hợp Long Thành  đã sn xut thành công thay thế np h ga, lưi chn rác làm t vt liu gang sang vt liu composite. Đây sn phm mi có nhiu nh  năng ưu vit, mà nh năng vưt tri nht là không b ăn mòn và chng mt cp.

 

Kính mong Quý Khách hàng quan tâm chn sn phm này, đ b sung và thay thế

toàn b np h ga, lưi chn rác, vì những đon đưng xanh sạch đp.

 

Trân trng kính chào !

Sản phẩm khác