Sản phẩm nổi bật
Tin tức
Dự án & công trình

CÔNG TRÌNH LƯỚI CHẮN RÁC VÀ NẮP HỐ GA BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE KHU ĐÔ THỊ ĐA PHƯỚC ĐÀ NẴNG

Gia công các lưới chắn rác kích thước 300x600x40mm và nắp hố ga khung dương kích thước 1000x1000mm bằng vật liệu Composite.

Các bài viết khác