Sản phẩm nổi bật
Tin tức
Dự án & công trình

CÔNG TRÌNH TẤM CHẮN GIÓ Ở NHẬT BẢN BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE

Công trình này công ty gia công, hoàn thiện, thử lực nghiêm ngặt các tấm chắn gió kích thước H 2350x100mm và H2400x1000mm bằng vật liệu Composite lắp cho các tuyến đường Kousei và Narou ở Nhật Bản với công ty Shiogai Seiki Nhật Bản.

Các bài viết khác